Geschiedenis van 2000-2011

In het seizoen 2000-2001 vierden we het 33-jarig bestaan van de stadscarnavalvereniging. De feeststemming van dat jubileumseizoen werd op het einde een beetje vertroebeld door het al bij al toch onverwachte (doch wel vooraf aangekondigde) vertrek van commandeur Danny. Ook twee van de oorspronkelijke mede-oprichters, vice-commandeur Yvan Smeets en ceremoniemeester Edgard Peeters, vonden het genoeg geweest na 33 jaar, en zwaaiden af.

Carnavalseizoen 2001-2002 – seizoen 1 zonder commandeur Danny. De 37e stadsprins uit de rij, Berthy Janssen, neemt de zware taak van het commandeurschap op zich. Als dank voor bewezen diensten wordt zijn voorganger Danny geïnstalleerd als ‘ere-commandeur’.

De opening van het 35e carnvalseizoen van de Orde der Spasbinken vindt – voor het eerst – plaats aan de kiosk op de Grote Markt. Tijdens deze opening wordt Kristof Dullers, de zoon van toenmalig schepen van feestelijkheden Luc, geïntroniseerd als jeugdprins. Stadsprins Ivo Zeelmakers maakt van de carnavalvrije advent gebruik om afscheid te nemen van zijn vrijgezellenbestaan, en treedt op 31/12 in het huwelijk met zijn Peggy.

Seizoen 2003-2004 wordt opgeschrikt door het plotse overlijden van een van de medeoprichters van de stadscarnavalvereniging. Yvan Smeets overlijdt namelijk op 11.01.2004.In het daarop volgende carnavalseizoen worden de goede elementen van de vorige jaren behouden. Toch wordt niet stilgezeten. Na zovele jaren Herfstvreugde wordt beslist om de ‘bejaardenzitting’ te verhuizen naar een andere locatie, teneinde meer senioren erbij te kunnen betrekken. Dank zij de medewerking van de stedelijke Dienst Sociaal Welzijn, de Seniorenraad, de dienstencentra en de Staten-Generaal van de Genker carnavalverenigingen wordt in zaal De Schalm (Boxbergheide) de eerste ‘seniorenzitting’ gehouden. Een daverend succes, want de zaal blijkt te klein te zijn. Louis en José Brouwers-Geerts mogen zich het eerste Genker seniorenpaar noemen.

In het 51e carnavalseizoen (2005-2006) wordt, wegens het grote succes van de seniorenzitting in De Schalm, uitgeweken naar de foyer van het Cultuurcentrum.

De seniorenzitting (viering 3 x 11 jaar bejaarden- + seniorenzitting) gaat, ingevolge het stijgende succes, door in de feestzaal van de Limburghal.

Om carnaval blijvend te promoten wordt tevens een nieuw initiatief opgestart : in de scholen wordt een prins(es) gekozen, in de carnavalkrant wordt plaats vrijgehouden voor een foto van de schoolprins(es), of voor een schoolopstel i.v.m. carnaval. Voorts wordt een officiële ontvangst georganiseerd op het stadhuis, met receptie voor alle schoolhoogheden, schooldirecties en de fiere (groot)ouders.

In het 53e carnavalseizoen werd voor de laatste keer de opening gehouden worden op de Grote Markt. Ook de kiosk (en de markt zelf) ontsnappen niet aan de Genkse bouwwoede.

Hoewel Genk nooit de smaak geproefd heeft van een overwinning in de liedjeswedstrijd Carnavalissima, zal de editie 2007 toch georganiseerd worden door de Genker stadscarnavalvereniging. Helaas heeft het thuisvoordeel niet gespeeld …

In dit seizoen mogen de Spasbinken voor het eerst – maar niet voor het laatst – gastheer spelen voor de komst van ‘D’n opregte leugeneer’ (zie afzonderlijk artikel). Dit carnavalistisch gezelschap zal ook in de volgende 3 seizoenen Genk bezoeken.

Het 54e seizoen zal voor immer in de herinnering van alle Genker carnavalliefhebbers gegrift staan als het seizoen waarin men – voor het eerst in 34 jaar – kon pronken met de Carnavalissima-overwinning. Met ‘Carnavalissima ta ti ta taa’ werd immers de oppergaai afgeschoten.

5 x 11 jaar carnaval in Genk bracht weer een nieuwigheid : het project ‘Het Gulle Penseel’ werd boven de doopvont gehouden, onder het kundig peterschap van de Nationale Confrerie van de Gulle Lach. Dit was ook het seizoen waarin de Nationale Orde van de Gulle Lacht uitgereikt werd aan Jef GABRIELS, ereburgemeester, die op 18.12.2009 met pensioen gegaan was.

Het 57e carnavalseizoen kondigt zich aan als zeer druk en zeer intensief : De Orde van de Spasbinken vieren immers hun 4 x 11 jaar, en dat mag en kan zeker niet ongezien voorbijgaan.

Zoals uit het voorgaande blijkt, staan de Spasbinken steeds open voor nieuwe initiatieven en zijn steeds bereid deze ook effectief uit te proberen.