Geschiedenis van 1976-1988

In 1980 werd de Prinsenpronkzitting voor het eerst gehouden in de Limburg­hal. 3.419 toeschouwers ! Een enorm succes ! De 25e Stadsprins (12e Spasbinken-prins) was niemand minder dan de latere commandeur, Danny Vandersmis­sen.

In 1981 kreeg de stadscarnavalvereniging het verlies van hun commandeur en bezieler, Hilaire Janssen, te verwerken. Zoals uit voorgaande opsomming blijkt, was hij een uiterst creatief animator, die tal van vernieuwingen en vondsten achter zijn naam had.

Danny Vandersmissen nam het voorzitterschap op zijn jonge schouders en ontpopte zich al vlug tot een waardig opvolger.

De jaarlijkse Prinsenpronkzitting groeide onder impuls van commandeur Danny uit tot een ongekend hoogtepunt in het Limburgs carnaval, met telkens om en bij de 1.500 toeschouwers.

In het seizoen 1986-1987 richtte de stadscarna­valvereniging voor het eerst een kinderstoet in, in samenwerking met de Genker scholen. In deze eerste editie liepen reeds 1.250 kinderen mee, allen voorzien van kleurige ballons.

In het daarop volgend seizoen 1987-1988 koos Genk zijn 33e Stadsprins (20e Spasbinken-prins). Alle 31 nog in leven zijnde prinsen werden op het podium gebracht tijdens de Prinsenpronkzitting. Dat jaar schonk de vereniging ook een bronzen stand­beeldje aan de gemeente, dat te bewonderen viel op het Sint-Martinusplein, maar intussen verhuisd is naar de Oude Markt (naast het oud gemeentehuis).