Geschiedenis van 1971-1975

Op de derde prinsenproclamatie (22.01.1971) werden o.a. De Strangers gecontracteerd. De inkom bedroeg 44 BEF (1,09 EUR). De totale kosten van deze zitting bedroegen ca. 10.000 BEF (± 250,00 EUR). De pronkzitting kostte 20.000 BEF (± 500,00 EUR). De decoraties kostten 17,5 BEF/stuk (0,43 EUR).


In 1971 werd eveneens voor het eerst de Nationale Orde van de Gulle Lach uitgereikt, en dat aan wijlen gouverneur Louis Roppe.

Tijdens de vierde jaargang (1971-1972) werd de Stoetcommissie opgericht, die tevens zorgde voor de uitreiking van de ‘Gouden Legpenning voor de beste carnavalartiest’.
Vanaf dat jaar beschikten de Spasbinken ook over een prachtig geüniformeer­de hofkapel.

In 1972 werd bovendien gestart met ‘Hakketakken’ (carnavalmaandag) en met de Kappenzitting, met bekende artiesten, in Shopping Center I (de toegang was gratis !).

In het seizoen 1972-1973 werden nieuwe uniformen aangeschaft : zwart habijt met wit gilet en witte vlinderdas. Ook werd voorzien in nieuwe geel-blauwe steken : een kleine voor ‘buitenactiviteiten’ en een grote voor ‘eigen activitei­ten’.

In 1973 kregen wij voor het eerst een Bejaardenzitting, met aanstelling van het Prinsenpaar van de Derde Jeugd.

De Ghesellen acteerden het proces van Malbroeck op ‘Vetten Dinsdag’, waarna de verbranding van Malbroeck plaatsvond.

Het ‘Hanenvangen’, met de verkiezing van een koning en een koningin, werd terug in het leven geroepen …

Kortom, het Genker carnaval was in volle ‘opbloei’. De ‘sneeuweed’ bij de stichting was werkelijkheid geworden. Qua organisaties evenaarden, of overtroffen, De Spasbinken reeds hun grote voorbeeld en steun van de eerste jaren, nl. De Flaarisse van Geleen. De globale uitgaven van het vijfde seizoen benaderden reeds het miljoen (948.445 BEF – ± 23.511,00 EUR), en voor het eerst in de geschiedenis sloot men het seizoen af met een batig saldo (10.780 BEF – ± 267,00 EUR).

Tijdens het zesde seizoen (1973-1974) werd het Nationaal Buuttekampioen­schap boven de doopvont gehouden (toen nog Provinciaal B.K. geheten).

Vermeldenswaard in het zevende seizoen is zeker de operatie ‘Redding van het Genker dialect’, een actie om het kwijnende Genker dialect van de volledige ondergang te redden.

Er werd ook officieel een dansmarieke in de vereniging opgenomen. Nellieke Schepers zou in de daaropvolgende jaren de Belgische en Europese titels aan elkaar rijgen. En na haar zou Christel Cretnik deze glorieperiode voortzetten in de jaren ’80.