Geschiedenis van 1971-1975

Op de derde prinsenproclamatie (22.01.1971) werden o.a. De Strangers gecontracteerd. De inkom bedroeg 44 BEF (1,09 EUR). De totale kosten van deze zitting bedroegen ca. 10.000 BEF (± 250,00 EUR). De pronkzitting kostte 20.000 BEF (± 500,00 EUR). De decoraties…

Ontstaan van de Spasbinken

De pioniers van het eerste uur waren : Hilaire Janssen (V), Rudy Lämmer (V), Marcel Peters (V), Albert Jacobs, Edgard Peeters (V) en Yvan Smeets (V).Het opzet was de cosmopoli­tische stad Genk een eersterangsrol laten vervullen op carnavalgebied. Het Genker…

De Orde van de Spasbinken

Vóór 1968 werd het carnaval in Genk georganiseerd door het gemeentelijk feestcomiteit. De eerste stadsprins werd aangesteld in 1953. Doch uit allerlei documenten blijkt dat de eerste tekenen van carnavalactiviteiten reeds voorkwamen rond 1850. In de periode 1966-1968 werden de…